alqışlamaq

alqışlamaq
f. Birini təbrik etmək üçün və ya bir şeyi bəyənmə ifadəsi olaraq əl çalmaq. Artisti alqışladılar. Natiqi çox alqışladılar. – Qızlar oynamaqlarını bitirdilər, hər tərəfdən onları alqışladılar. S. S. A.. // Təbrik etmək. Alqışla insanın pak əməlini; Uzat yer üzünə hünər əlini. S. V.. Bir vüqar duyaraq onun səsində; Yer, göy alqışladı bu qəhrəmanı. M. R.. // Məc. mənada. Kiçik quşlar . . gözəlliklərə baxır, o lətafətə bürünmüş təbiəti dadlı nəğmələri ilə alqışlayırdılar. A. Ş.. // Çox bəyənmək, tərifləmək, tam razılığını izhar etmək. İrəli sürülən yeni təklifi hamı alqışladı. Onun bu gözəl təşəbbüsünü alqışlamaq lazımdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • alqışlama — «Alqışlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müğənni — is. <ər.> Oxuyan, xanəndə. Müğənni yeni mahnı oxudu. Müğənnini alqışlamaq. – Bir nəğmə çalın ki, heyrətdə qalsın; Bütün dövrlərin müğənniləri. M. Müş.. Əlindən iş gəlməyən; Söz ilə basıb kəsən quru bəyə bənzərik; Oxuduğu sözlərin mənasını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salamlamaq — f. 1. Salam vermək, salamla qarşılamaq. Ağsaqqal qocalar qatran çubuqlarını dodaqlarından çəkib, qorxaq nəzərlərlə bizi salamladılar. H. N.. 2. məc. tənt. Təbrik etmək, alqışlamaq. Günəş qızıl şüaları ilə sanki azadlığa çıxan adamları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təhsin — is. <ər.> Bir işi və ya şeyi bəyənib tərifləmə, alqışlama; təqdir, tərif. Malikin sözlərini <kəndlilər> diqqətlə təhsin səsləri ilə dinləyirdilər. M. İ.. <Buğac> atasının təhsin və təqdirini qazanacaqdı. . . M. Rz.. Təhsin etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqdir — is. <ər.> 1. Qəbul (etmə), bəyənmə, qiymətləndirmə, alqışlama; dəyərini, əhəmiyyətini anlama. <Buğac> . . atasının təhsin və təqdirini qazanacaqdı. M. Rz.. Təqdir etmək – qəbul etmək, bəyənmək, qiymətləndirmək, alqışlamaq. Nə qədər ki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsvib — is. <ər.> Bəyənmə, təsdiq. Komisyon məsələnin həll olunması yolunu tapıb, təsvib üçün dövlətə və əncümənə versin. M. İ.. Təsvib etmək – bir fikir və ya hərəkətin, işin doğru olduğunu söyləmək; bəyənmək, təsdiq etmək, alqışlamaq, tərifəlayiq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yubilyar — is. <lat.> Yubileyi keçirilən şəxs, təşkilat və s. Yubilyara təbrik teleqramı göndərmək. Son söz yubilyara verildi. – . . Böyük, kiçik hamı şanlı yubilyarı alqışlamaq və onu öpməyə gəlmişdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”